Συγχρημ/να προγράμματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Τα νέα προγράμματα με χρηματοδότηση από 50% έως 100% αποσκοπούν στην υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας ασφαλιστικές εισφορές, λειτουργικές δαπάνες και αγορά νέου εξοπλισμού ανάλογα με τις επιλέξιμες δαπάνες του κάθε προγράμματος.

Δείτε τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν:

 

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών