Σεμινάρια Πιστοποίησης

Η "ΔΗΜΗΤΡΑ" Εκπαιδευτική-Συμβουλευτική Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με την TÜV AUSTRIA HΕLLAS, με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Επιπλέον και μέσω του εκπαιδευτικού οργανισμού της TÜV AUSTRIA HΕLLAS, TÜV ACADEMY, στοχεύει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στης ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Η TÜV AUSTRIA HΕLLAS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στην ευρύτερη λεκάνη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής με θυγατρικές εταιρείες, παραρτήματα και αντιπροσώπους,  και το portfolio των υπηρεσιών εστιάζεται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών που παρέχονται προς όφελος της ασφάλειας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τους.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS εκπροσωπεί στην Ελλάδα και την TÜV AKADEMIE, η οποία αποτελεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα η TUV ACADEMY έχει διοργανώσει περισσότερα από 890 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 19.000 στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα της χώρας μας.

Η TÜV ACADEMY ειδικεύεται και στη δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών και βασισμένα σε βιωματικές μεθόδους τις οποίες αξιοποιούν οι εκπαιδευτές, προκειμένου να προκαλέσουν στους εκπαιδευόμενους συμμετοχικές βιωματικές εμπειρίες με απώτερο στόχο την υιοθέτηση από μέρους τους ενός άλλου τρόπου σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς.

Παρεχόμενες υπηρεσίες TÜV AUSTRIA HΕLLAS

Εκπαιδευτικά προγράμματα TUV ACADEMY

 • Εκπαίδευση στις απαιτήσεις των Συστημάτων
  • Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008)
  • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005)
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004/EMAS)
  • Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:2007)
  • Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013)
  • Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301:2012)
  • Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης Πελατών (ISO 10002:2014)
  • KPIs (Key Performance Indices) & BSC (Balanced Score Cards)
  • 6σ, Lean, 5s & 8 wastes: Επιχειρησιακά Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας
  • Επισήμανση Τροφίμων – Κανονισμός 1169/2011
  • Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων BRC / IFS
  • Σχήμα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000
  • Διαχείριση Κρίσεων και Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών στην Αλυσίδα Τροφίμων
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Άμυνας Τροφίμων
 • Εκπαίδευση σε Τεχνικά Αντικείμενα
 • Risk Management Methodologies (ISO 31000:2009)
 • Ανάλυση - Πρόληψη Αστοχιών / Failure Analysis & Prevention
  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά
  • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής