Νέα

Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και Νομοθετικής ενημέρωσης Δημοσίων υπαλλήλων

Το ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Προώθηση της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και νομοθετικής ενημέρωσης σε θέματα υγείας των υπαλλήλων επιλεγμένων νοσοκομείων, που συναλλάσσονται με π.τ.χ.» (Δράση 3.1.β/13), που αφορά την εκπαίδευση συνολικά 400 δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ελληνική επικράτεια.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και Νομοθετικής ενημέρωσης Δημοσίων υπαλλήλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, το ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική και η ΜΚΟ PRAKSIS, σας προσκαλούν σε Ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση συνολικά 400 δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ελληνική επικράτεια.

Περισσότερα

5η Διακρατική Συνάντηση στο Μάριμπορ της Σλοβενίας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικής Μάθησης –ECLN

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη διακρατική συνάντηση (22-24 Απριλίου 2015) των εταίρων 12 Ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλία, Δανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Κροατία, Εσθονία, Κύπρος) στο Μάριμπορ της Σλοβενίας, του προγράμματος ECLN (European Cultural Learning Network).

Περισσότερα

Πρόσκληση σε εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτή ενηλίκων στο πιλοτικό εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών που διοργανώνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AQUA T.S. “Automatic Control Quality. Tool System” (www.aquatsproject.eu). Κατά τη διάρκεια τριών (3) εκπαιδευτικών συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (E.Q.A.R.F.).

Περισσότερα

5η Διακρατική Συνάντηση στο Μάριμπορ της Σλοβενίας-Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικής Μάθησης–ECLN

Την Τετάρτη 22 Απριλίου έως και την Παρασκευή 25 Απριλίου 2015, η ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική, ταξιδεύει στο Μάριμπορ της Σλοβενίας για την 5η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ECLN. Το πρόγραμμα ECLN συνεχίζει την απρόσκοπτη υλοποίησή του διανύοντας το τρίτο και τελευταίο έτος λειτουργίας του.

Το κατεξοχήν αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου Δικτύου Πολιτιστικής Μάθησης (European Cultural Learning Association –ECLA) το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, μελών πολιτιστικών συλλόγων, εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, που υποστηρίζουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, ώστε μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας να διασφαλίζεται η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων τους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην Ολλανδία για επαγγελματίες Συμβούλους Εργασίας

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρωπαϊκού προγράμματος IGMA-ΙΙ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ένταξης «Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Προτύπου για την αποτελεσματική παροχή συμβουλευτικής σε ανειδίκευτους ενήλικες για προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων». Το εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του εκπαιδευτικού οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Ντέβεντερ της Ολλανδίας.

Περισσότερα