Νέα

Διακρατική συνάντηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Βενετία

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) που περιλαμβάνει αναλυτικούς δείκτες και παραμέτρους που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CS.Tour-Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες στον Τουρισμό

Το τρίτο (3ο) Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Τour - Πολιτισμική Eπίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό είναι έτοιμο.
Περισσότερα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στo Ηνωμένο Βασίλειο για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Στις 6 και 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον η 4η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.Στόχος του προγράμματος CS.Tour είναι να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και να παρέχει την ευκαιρία σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, να Μάθουν και να Πιστοποιήσουν τις Κοινωνικές Δεξιότητες και την Πολιτισμική Επίγνωση ώστε να αποκτήσουν Βασικές Ικανότητες (ΒΙ) σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).
Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Human Rights in Practice"

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη» απευθύνεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Εκπαιδευτές που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε υπηκόους τρίτων χωρών, μετανάστες/πρόσφυγες καθώς η ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρείται αυτονόητη μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των προσφύγων. Η νέα πραγματικότητα πια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ύπαρξη "πολυπολιτισμικών κοινωνιών". Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα αποτελούνται από διαφορετικές ομάδες με ποικίλες αξίες, παραδόσεις και κανόνες. Ωστόσο, υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτές οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες μοιράζονταν τρία κοινά: τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τις βασικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στους νόμους της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη ανατράπηκε με την έξαρση κάποιων περιπτώσεων προσβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έτσι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συνειδητοποίησαν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ορισμένες ομάδες μεταναστών έχουν συντηρητικές, πατριαρχικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις κοινές αξίες και τους κανόνες που αφορούν στα δικαιώματα των ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών και την παραβίαση των νόμων της χώρας.
Περισσότερα

2η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα QUASER για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «QUASER - Transparent qualifications for boosting the quality of services addressed to asylum seekers and refugees», στις 30-31 Μαρτίου στην Ουέλβα της Ισπανίας. Ο γενικός στόχος του διακρατικού προγράμματος, στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Υποδοχής του «Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», είναι η ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, κατά την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Περισσότερα

2η Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELF-EMP για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των μεταναστών και προσφύγων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «SELF-EMP - SELF-EMPLOYMENT FOR MIGRANTS AND REFUGEES WITH LOW LITERACY SKILLS», στις 27-28 Μαρτίου στη Λάρισα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι να προσφέρει στους μετανάστες και πρόσφυγες, με βασική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία ζουν, αλλά με δυσκολίες στην ανάγνωση, ένα πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Περισσότερα