Νέα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» φιλοξενεί τη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στις 25-26 Μαΐου στη Λάρισα. Ο γενικός στόχος του τριετούς προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠ-Υ, μέσω της εφαρμογής των αρχών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τη σύσταση EQAVET.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης πραγματοποιείται τον Ιούνιο από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι Δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ και να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής εδώ.  
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EcoMentor για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EcoMentor, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, δηλαδή των έμπειρων εργαζόμενων που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:• Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία.• Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SK.IN για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

Ο γενικός στόχος του διετούς διακρατικού προγράμματος SK.IN (Skills for inclusion), στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών, μέσα από τη δημιουργία και χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ενήλικων εκπαιδευόμενων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Kατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αξιοποιηθεί το καινοτόμο εργαλείο πιστοποίησης γνώσεων “Digital Open Badges” προκειμένου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, να μπορούν να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) του οποίου γενικός στόχος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα