Νέα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διακρατική Συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Απόρροια της προσφυγικής κρίσης είναι και η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης κυρίως στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Igma-Femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης

Πραγματοποιείται ημερίδα σχετικά με το «Νέο Επαγγελματικό Προφίλ των Συμβούλων Απασχόλησης», την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 18:00-21:00 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην οδό Παλαιολόγου 19 (έναντι ΟΣΕ). Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση του νέου Επαγγελματικού Προφίλ του Συμβούλου Απασχόλησης (Job broker) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EQF 6), δηλαδή οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι τεχνικές που θα πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Επίσης, θα αναλυθούν τεχνικές αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών, Εργοδότες, Σύμβουλοι Απασχόλησης, Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αναζητούντες εργασία.
Περισσότερα

Βιωματικό Εργαστήριο EQAVET in PRACTICE για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει στο 6ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Καλές Εκπαιδευτικές πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα» το οποίο θα λάβει χώρα από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο φορέας μας, θα πραγματοποιήσει ένα ενδιαφέρον Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο EQAVET in PRACTICE: «Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET): Αποτελεσματική ερμηνεία και εφαρμογή στην Πράξη των κριτηρίων του EQAVET για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης»
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2017 στη Λάρισα, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» θα πραγματοποιήσει τη Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Igma-Femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τη διάσταση του φύλου και τοπικών στρατηγικών συνεργασίας». Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής με βάση τη διάσταση του φύλου προκειμένου, να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

H Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)”. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με ακόμα 7 οργανισμούς από την Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Σουηδία και Ελλάδα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠΥ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).
Περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Το ΔΗΜΗΤΡΑ ταξιδεύει στο Joniskis, της Λιθουανίας

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο Joniskis, της Λιθουανίας συνάντηση για την υποστήριξη των νέων που επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Μαΐου 2017, στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.Work “Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία”.
Περισσότερα