Νέα

Συνέδριο New Start για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Μαΐου η τελική διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος NEW START: “Life coaching and mentoring empowerment for women for a new start”, στο Oviedo της Ισπανίας, όπου εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εκπαιδευτικών οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ ανάδειξαν το πρόβλημα της έμφυλης και συντροφικής βίας.

Περισσότερα

Υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες: Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη συνάντηση για την υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους,  καθιστώντας τους ενεργά μέλη στην κοινωνία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Απριλίου 2016, στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.Work “Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία”.

 

Περισσότερα

2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUPA_NEXT

Με επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο EUPA_NEXT «Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης», στις 13-14 Απριλίου στη Λάρισα.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης μέσα από την χρήση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης. 

Περισσότερα

Έναρξη Πιλοτικού Πρόγραμμα Εκπαίδευσης - My Business

Την Τετάρτη 13.4.2016 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος My Business θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» το πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του εν λόγω έργου. Το πρόγραμμα δράσης που αναπτύχθηκε

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης στην εργασία, την εκπαίδευση & απασχόληση για νέους

Με επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο igma3 «Shortening Distance to Labour Market for young people with risk for unemployment and social exclusion - Distance Education for Coordinated Measures by Regional Stakeholder Networks», στις 4-5 Απριλίου, στην Νορβηγία.

Ο γενικός στόχος του τριετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Προώθησης στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση νέων ατόμων.

Περισσότερα