Νέα

Εκπαίδευση στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Αθήνα

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 στις 15:00, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. ΑΕ» διοργανώνει συνάντηση εργασίας στα γραφεία μας στην οδό Φερών 16, Πλατεία Βικτωρίας για την παρουσίαση του Παιχνιδιού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η συνάντηση αφορά στην εκπαίδευση στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που εμπλέκονται στην ένταξη μεταναστών σε τεχνικές ενδυνάμωσης καθώς επίσης και επί της χρήσης ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου που έχει αναπτυχθεί, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση των μεταναστών σχετικά με τα βασικά τους δικαιώματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η τροφή και η στέγη και την βήμα προς βήμα ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.

Περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στη Κύπρο για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης της ειδικότητας Γραμματείας Διοίκησης

Υλοποιήθηκε στην Κύπρο, η πρώτη Μαθησιακή Δραστηριότητα για το έργο EUPA_NEXT- Validation of formal, non-formal and informal learning: The case study of Administration Personnel και στην οποία συμμετείχε ο ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Ο γενικός στόχος του τριετούς προγράμματος EUPA_NEXT είναι η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από την χρήση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης.

Η Μαθησιακή Δραστηριότητα διήρκησε 5 ημέρες, από τις 11/01/2016 μέχρι και τις 15/01/2016 και υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας Μ.Μ.C Management Center Ltd, που συντονίζει το εν λόγω έργο. 

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACTWORK για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο ACTWORK «Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και  αξιοπρεπής εργασία», στις 14-15 Ιανουαρίου, στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Ο γενικός στόχος του διετούς προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού ειδικά σχεδιασμένων για την ανάπτυξη δύο Βασικών δεξιοτήτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, τις Κοινωνικές Ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και το Αίσθημα Πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα των νέων ενηλίκων με λιγότερες ευκαιρίες.

Περισσότερα

Εκπαίδευση και Τουρισμός: Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τον Τουρισμό

Τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε  στη Θεσσαλονίκη την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση  στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος INMATOUR “Gestor Europeo de Destinos Turísticos Inteligentes y Responsables».

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης εκδήλωσης, ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι τμημάτων Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών, Σύμβουλοι τουριστικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ενώσεις Ξενοδόχων, καθώς και φοιτητές /απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων είχαν την ευκαιρία  να επικοινωνήσουν μεταξύ τους  και να γνωρίσουν τους στόχους και τον σκοπό του ευρωπαϊκού προγράμματος INMATOUR.

Περισσότερα

Voucher Nutriart & Νέοι 15-29

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” & ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.

Η υλοποίηση της Ενέργειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Απριλίου 2016.

Περισσότερα

1o Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Tour - Πολιτιστική Γνώση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό

Δείτε εδώ το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Τour - Πολιτιστική Γνώση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό.

Περισσότερα