Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Στην Ελλάδα της κρίσης, η συμμετοχή των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση τους. Η αυξημένη εμπλοκή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις αποφέρει αύξηση του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στις πρακτικές των δημόσιων συμβάσεων θα επιτρέψει την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και την καινοτομία, με θετικό αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περισσότερα

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση “QC-VET - Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη πολλάπλασιαστική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “QC-VET - Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) την Πέμπτη 28 Σπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα.Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την άποψη των εκπαιδευτών που απασχολούνται σε κέντρα ΕΕΚ για την εμπλοκή τους στην στην εφαρμογή πρωτοβουλιών διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων».
Περισσότερα

Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Πραγματοποιείται ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σχετικά με την «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων», την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00-19:30 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην οδό Παλαιολόγου 19 (έναντι ΟΣΕ). Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.WORK: «Ενεργός Συμμετοχή του πολίτη και Αξιοπρεπής εργασία», που έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για τον εκπαιδευτή με έτοιμες για εφαρμογή μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και την υποστήριξη της απασχολησιμότητας των νέων.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» διοργανώνει συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη», την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:00-19:00, στα γραφεία του στην Αθήνα, Φερών 16, Πλατεία Βικτωρίας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι να βοηθήσει τους/τις μετανάστες/στριες και τους/ τις πρόσφυγες να μάθουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, παράλληλα με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κέντρων Γλωσσικής Κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, θα εκπαιδεύσει καθηγητές και μέντορες στο εκπαιδευτικό υλικό και θα αναπτύξει μία μορφή/έναν τρόπο συνεργασίας μεταξύ των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των ΜΚΟ.
Περισσότερα

Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις στον Τουρισμό!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Περισσότερα