Νέα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του προγράμματος Peer Review for EQAVET στη Λάρισα

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρωπαϊκού προγράμματος Peer Review for EQAVET, του οποίου συντονιστής είναι το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ». Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα (Παλαιολόγου 19) στις 02-04 Οκτωβρίου 2013.
Περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στη Λάρισα στη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση «Peer Review»

Ως Peer Review ορίζεται η μεθοδολογία αξιολόγησης μεταξύ οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση, με κύριο στόχο τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών όσο και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο: «European Reference Framework / Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση και την Απασχολησιμότητα»

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «European Reference Framework / Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση και την Απασχολησιμότητα»
Περισσότερα

Συμμετοχή του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Πολιτιστικής Μάθησης»

Από τον Ιανουάριο του 2013, το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Πολιτιστικής Μάθησης». Πρόκειται για τη σύμπραξη 12 εταίρων - εκπροσώπων 11 Ευρωπαϊκών χωρών (Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Κροατία, Εσθονία, Κύπρος, Ελλάδα),
Περισσότερα