Νέα

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στη Λάρισα: Εκπαιδευτική πλατφόρμα INMATOUR & Εικονική Κοινότητα

Τη Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε στη Λάρισα την δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση (εργαστήριο) στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος INMATOUR “Gestor Europeo de Destinos Turísticos Inteligentes y Responsables».
Περισσότερα

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση - Multiplier Event

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» την Τετάρτη 01.6.2016 η πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος My Business. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχαν τριαντατρία (33) άτομα, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών,
Περισσότερα

Ολοκλήρωση Πιλοτικού Πρόγραμμα Εκπαίδευσης - My Business

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 25.5.2016 το πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος My Business που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν
Περισσότερα

Συνέδριο New Start για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Μαΐου η τελική διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος NEW START: “Life coaching and mentoring empowerment for women for a new start”, στο Oviedo της Ισπανίας, όπου εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εκπαιδευτικών οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ ανάδειξαν το πρόβλημα της έμφυλης και συντροφικής βίας.
Περισσότερα

Υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες: Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη συνάντηση για την υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, καθιστώντας τους ενεργά μέλη στην κοινωνία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Απριλίου 2016, στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.Work “Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία”.
Περισσότερα