Ευρωπαϊκά Έργα

 

WISAR - Τοπικές στρατηγικές οικονομίας με γνώμονα τη Δια Βίου Μάθηση

Διάρκεια: 01-03-2010 - 28-02-2011 (12 μήνες)
Εταίροι:
 • ITEE-PIB - Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Πολωνία
 • Schulungszentrum Fonhsdorf, Αυστρία
 • Vzdelávací inštitút COOP, Πολωνία
 • School Center of Ptuj, Σλοβενία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.wisar.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

  Περιγραφή

  -