Ευρωπαϊκά Έργα

 

CQAF-online - Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας-ΕΕΚ, ένα μοντέλο για παρόχους

Διάρκεια: 01-10-2011 - 30-09-2013 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • EDIT C , Κύπρος
 • Folkuniversitetet , Σουηδία
 • Revalento, Ολλανδία
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Σουηδία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.cqaf-online.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Development of Innovation

  Περιγραφή

  -