Ευρωπαϊκά Έργα

 

MYBUSINESS - Ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και απελευθέρωση της δυναμικής ανέργων άνω των 50 ετών

Διάρκεια: 01-09-2014 - 31-08-2016 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Ρουμανία
 • Cork Institute of Technology , Ιρλανδία
 • Fias-ACFI – Association Coordonnée de Formation et d’Insertion, Βέλγιο
 • BEST Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Gmbh , Αυστρία
 • INFODEF- Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación, Ισπανία
 • Ιστοσελίδα έργου: http://mybusiness-project.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    ERASMUS+

  Περιγραφή

  -