Ευρωπαϊκά Έργα

 

CS.Tour - Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό

Διάρκεια: 01-09-2015 - 30-09-2018 (37 μήνες)
Εταίροι:
 • Folkuniversitetet , Σουηδία
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • Rinova Ltd , Αγγλία
 • ACTA- Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • LTR- Learn Train Recruit , Αγγλία
 • LTB - Larnaca Tourism Board, Κύπρος
 • Ιστοσελίδα έργου: www.cstour.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    ERASMUS+

  Περιγραφή

  Το πρόγραμμα CS.Tour στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες όσων εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις κατάλληλες διαπροσωπικές ικανότητες και την απαραίτητη πολιτιστική γνώση ώστε να αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές διαφορές στις προσωπικές αξίες και τη συμπεριφορά και να διαχειρίζονται τη πολιτισμική διαφορετικότητα.